Visie
Ik geloof en ervaar dat ieder mens die zichzelf leert liefhebben, ontdekt dat dit de basis legt om in vrijheid jezelf te zijn, keuzes te maken en gezonde verbindingen met anderen aan te gaan. Het verlangen naar autonomie en verbinding is tegelijk een opgave door wat we meemaken en hoe we zijn als mens en daar is soms hulp bij nodig. Ik geloof ook dat het liefhebben van jezelf en de ander het best functioneert wanneer dat gebaseerd is op Gods liefde voor ons. Hij houdt van ons en vraagt ons allereerst van Hem te houden.
Onze kwetsbaarheid en ons niet-volmaakte bestaan geven ons echter een leven lang geen rust. Deze rust is wel te vinden in God, als Gever van het leven en genade. Ik vind het belangrijk dat iedereen die hulp zoekt deze wegen van herstel en verdere groei mag vinden, om dit leven hoopvol te leven.

Missie
Graag ontmoet ik ieder mens waar hij of zij zich bevindt. Psyche en geest vragen om een gezamenlijke benadering bij de moeiten en zorgen die zich in het leven voordoen. Om een ander verder te helpen op de levensweg of in de persoonlijke ontwikkeling beoefen ik verantwoord en vakbekwaam hulpverlenerschap  in het verbinden van het goede van de psychologie en wegen van herstel die zijn oorsprong in de Bijbel vinden. Ieder mens is uniek, ieder vraagstuk ook, dat houdt in dat elk gesprek maatwerk is.

 

“Een synoniem voor hoop in de Bijbel is ‘vast vertrouwen’.”