Identiteit
“Ik voel me onzeker, ik loop vast, ik ben perfectionistisch, ik ben mezelf niet meer in de relatie.” Veel hulpvragen hebben te maken met identiteit. Het is een grote opgave om te weten wat goed voor je is. Hoe krijg je jezelf in balans, wat is gezond?  Ik werk met een model “ontwikkeling van een gezonde identiteit”. Je krijgt inzicht in hoe een persoonlijke identiteit ontstaat en zich ontwikkelt, hoe de omgeving je (heeft) beïnvloedt en hoe je tot herstel komt van aanpassingen die je meestal onbewust hebt leren maken. Zodat jij als jezelf leert leven. En wanneer je je persoonlijke identiteit gaat zien in het licht van hoe God naar ons kijkt, dan vernieuwt er nog meer. Mijn ervaring is dat dit model veel bodem geeft aan je eigen bestaan en nieuw denken geeft over jezelf, waardoor je richting krijgt in je leven.

Van verwonding naar herstel
Op verschillende manieren kun je tegen pijn aanlopen in je leven. Het ontstaan van pijn kan verschillende oorzaken hebben. Ik maak gebruik van een route ‘van verwonding naar herstel’. Opmerkelijk is dat ondanks de verschillende oorzaken de weg van innerlijk herstel een zelfde is. Het ontstaan nemen we er wel in mee. Vanuit die bewustwording wordt de route naar een nieuwe weg ingeslagen.

Rouw en verlies
In de bovengenoemde route ‘van verwonding naar herstel’, zit ook een onderdeel ‘rouw’. Rouwen om verlies van gezondheid, werk, een echtscheiding. Rouwen om het verlies van een dierbare is een specifieke vorm van leren leven met verlies. Je kunt je heel onbekwaam en onbegrepen voelen wanneer je hiermee te maken krijgt. Ook kan het gebeuren dat je later in je leven voor het eerst of opnieuw geconfronteerd wordt met de rouw van een eerder verlies. Dit kan voor veel verwarring zorgen.  Ik help je door naar je te luisteren en door je inzicht te geven in de taken van rouw, waar je meestal door elkaar heen aan kunt werken.

Assertiviteit
Heb je het idee dat anderen over je heen lopen? Dat je dingen doet die je niet wil doen? Dat jouw manier van communiceren tot relatieproblemen leidt? Assertiviteit komt van het Engelse ‘to assert’: jezelf kenbaar maken. Hoe doe je dit op een goede manier? Ik help je om inzicht te krijgen en geef handvatten voor de praktijk van alle dag. Het mooie is dat dit positief bijdraagt aan veel meer dan alleen ‘voor jezelf opkomen’. Het draagt bij aan zelfacceptatie en meer vertrouwen in jezelf. Je ontdekt jouw verantwoordelijkheden en grenzen. Ook assertiviteit en christen-zijn valt hieronder. Mag ik als christen wel voor mezelf opkomen of is dat egoïstisch? Wat zegt de Bijbel hierover? Ondervind wat het betekent om én op een goede manier verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf én je te richten op wat God zegt en vraagt.

Herstel van emotionele en psychische mishandeling
Zie Het Verdwenen Zelf
___________________________________________________

Werkvorm playmobil
Naast het gesprek bied ik ook de mogelijkheid om met playmobil te werken. Het is verrassend hoeveel inzicht dit geeft wanneer jij en je situatie op tafel staan. Uiteraard met de nodige begeleiding. Uit ervaring kan ik zeggen dat één keer aan de slag gaan met playmobil heel vaak dé verandering en het inzicht geeft, waarover je pratend en denkend langer zou doen of wat je net niet zou ontdekken. Een mooie mogelijkheid is dat als je zelf playmobil hebt, je het opnieuw kunt toepassen.