Ernstig is het wanneer je te maken hebt of hebt gehad met emotionele of psychische mishandeling. Dit is destructief gedrag en de impact ervan is enorm en schadelijk. Wanneer je bij herhaling overweldigende dingen, manipulatie, ontkenning of dreiging meemaakt, raak je het zicht op jezelf en de verbinding met jezelf kwijt. Om door te leven, moet je je wel aanpassen. Je biedt de omstandigheden het hoofd, maar hebt verloren wat goed is en wat van jou is, wat je verlangens zijn en je grenzen. Om hiermee naar buiten te komen valt niet mee, je denkt misschien dat je ook schuldig bent.
Ik bied hulp bij het omgaan met emotionele en psychische mishandeling. Ik help je bij het ontwarren van de kluwen, waarin jij je verstrikt voelt zitten, zodat jij weer tevoorschijn komt. Het is een weg van herstel en heling, van verwerken en rouwen, van inzicht en groei. Je ontdekt hoe je de regie over je eigen leven weer terug kunt krijgen.
Als pastoraal hulpverlener begrijp ik extra goed dat er voor gelovige mensen nog meer vragen meespelen bij de omgang met destructief gedrag, omdat de Bijbel waarden en normen heeft die je wilt naleven of waarover je juist in verwarring bent geraakt. Daarin wil ik je ook ondersteunen en samen ontdekken wat goed is.
Ik was betrokken bij het netwerk van hulpverleners van de organisatie Het Verdwenen Zelf. Dit netwerk richt zich op mensen die te maken hebben met narcisme.