Hoopvol leven
Hoopvol leven, wie wil dat niet? Het geeft moed om door te gaan. Hoop kun je hebben en kun je kwijtraken, door gebeurtenissen in het leven. Je zoekt naar nieuwe handvatten zodat je verder kunt. Soms zijn dat hele praktische, je leert het anders aanpakken of het zijn langduriger veranderprocessen, je krijgt inzicht en je gaat begrijpen waarom je het altijd zo deed. Of je verwerkt dingen uit het verleden en je richt je op nieuwe manieren van denken en doen in het heden. Je wordt meer jezelf en ontdekt wat goed is voor jou. Soms lukt dit niet of helpt dit allemaal niet. Het lijkt of je weg dood loopt, of er is daadwerkelijk sprake van verlies en dat moet je een plek leren geven. Hoop biedt in de Bijbel een perspectief dat boven alle omstandigheden uitstijgt en in alle omstandigheden aanwezig kan zijn. God maakt Zich in de Bijbel bekend als God van hoop en Hij spreekt woorden van hoop en is Zelf Degene die daar voor in staat. Deze hoop is niet vaag of onzeker, maar biedt houvast en perspectief in je leven.