Iedereen is welkom.

Alle levens-en/of geloofsvragen doen er toe. Als je merkt dat je vastloopt is het goed om hulp te vragen. Er over praten kan je ruimte geven om verder te komen in je situatie.

Pastorale hulpverlening werkt vanuit een christelijke identiteit en verwelkomt iedereen ongeacht het kerkverband of de geloofsgemeenschap waartoe je behoort. Ook wanneer je niet gelovig of geen lid van een kerk bent maar wel de bereidheid hebt te ontdekken wat deze vorm van hulpverlening kan betekenen voor jou en je situatie, dan ben je van harte welkom.

Vragen en onderwerpen om pastorale hulpverlening te zoeken kunnen zijn:

Ik zou verder willen, maar hoe…?
Over vastlopen in een onverwachte of langdurige situatie

Relaties / Rouw en verlies / Ziekte / Een diagnose / Eenzaamheid / Misbruik / Een scheiding / Het verwerken van dingen uit het heden of verleden


Ik zou iets willen veranderen, maar wat en hoe…?
Over patronen in gedrag / gevoelens in de omgang met jezelf en anderen

Stress /  Omgaan met emoties / Omgaan met grenzen / Jezelf zijn / Moedeloosheid / Schuldgevoel / Onzekerheid / Het is teveel allemaal / Het heeft nu lang genoeg geduurd


Ik zou willen weten wat de Bijbel zegt…
Over Bijbelse richtlijnen en hun bedoeling

Met welk doel ben ik op aarde? / Wat vraagt God van me in deze situatie? / Vergeving, boosheid, trouw en liefde in het licht van de Bijbel / Bijbels mensbeeld – Bijbels Godsbeeld / Ethische dilemma’s


Ik zou hoopvol willen leven…
Over God, geloof en twijfel

Ik merk niets van God / Waarom laat God dit gebeuren? / Waarom is er zoveel ellende op de wereld? / Hanteert God willekeur? / Wat is geloven? / Hoe kan ik blijven geloven? / Ik twijfel aan mijn levensovertuiging / Hoe leef ik met God? / Hoopvol leven, hoe?


Ook wanneer jouw vraag of situatie niet specifiek wordt genoemd neem dan toch gerust contact op om het voor te leggen.

Het is goed mogelijk om te kiezen voor pastorale hulpverlening naast een regulier traject, het kan een goede aanvulling zijn.

“Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.”