Praktisch

 • Je neemt contact met me op of je maakt gebruik van het contactformulier.
 • Via de telefoon verkennen we in het kort waarvoor je wilt komen.
 • Voor een gesprek kom je naar de praktijkruimte.
 • Wanneer het wegens omstandigheden niet mogelijk is naar de praktijkruimte te komen, bied ik de mogelijkheid naar je toe te komen.
 • Een telefonisch gesprek of videobellen is ook mogelijk.
 • Het eerste gesprek waarin de intake plaatsvindt, duurt anderhalf uur. De vervolggesprekken duren meestal een uur. Indien nodig plannen we een langere afspraak.
 • Alles wat besproken wordt valt onder geheimhouding, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie.
 • Mijn werkwijze is er op gericht om je te helpen met dat waar je voor komt. Als ik denk dat dit buiten mijn vermogen ligt, zal ik dit eerlijk aangeven.
 • Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.

Proces

 • Jij en je vraag staan centraal in de gespreksvoering, vanuit je vraag ontdekken we wat nodig is om verder te komen.
 • De gesprekken hebben als doel dat jij weer met uitzicht en vertrouwen verder kunt.
 • Je ontvangt de nodige begeleiding/ondersteuning tijdens het proces.
 • Tussentijds evalueren we om te zien of de gesprekken nog voldoen aan je behoefte.
 • Enerzijds is er de praktische aanpak vanuit kennis en vaardigheden, anderzijds is er het besef van de afhankelijkheid van God en Zijn werk door deze situatie heen. We bidden om Zijn hulp en leiding.
 • Elke vraag is anders, elke route ook. In de ene situatie voldoen een paar gesprekken, in een andere situatie is er sprake van een langer traject, al naar gelang de ernst van de vraag.

“Je kunt het niet anders doen, totdat je ontdekt hoe.”