Praktisch

 • Je neemt contact met me op of je maakt gebruik van het contactformulier.
 • Voor een gesprek kom je naar de praktijkruimte.
 • Wanneer het wegens omstandigheden niet mogelijk is naar de praktijkruimte te komen, bied ik de mogelijkheid naar je toe te komen.
 • Een telefonisch gesprek of een gesprek via Skype is ook mogelijk.
 • Het eerste gesprek duurt anderhalf uur, de vervolggesprekken meestal een uur. Indien nodig plannen we een langere afspraak.
 • Alles wat besproken wordt valt onder geheimhouding, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie.
 • Mijn werkwijze is er op gericht om je te helpen met dat waar je voor komt. Als ik denk dat dit buiten mijn vermogen ligt, zal ik dit eerlijk aangeven.

Proces

 • In een veilige omgeving ga ik respectvol en betrokken met je om.
 • Jij en je vraag staan centraal in de gespreksvoering, vanuit je vraag ontdekken we wat nodig is om verder te komen.
 • De gesprekken hebben als doel dat jij weer met uitzicht en vertrouwen verder kunt.
 • Je ontvangt de nodige begeleiding/ondersteuning tijdens het proces.
 • Tussentijds evalueren we om te zien of de gesprekken nog voldoen aan je behoefte.
 • Enerzijds is er de praktische aanpak vanuit kennis en vaardigheden, anderzijds is er het besef van de afhankelijkheid van God en Zijn werk door deze situatie heen. We bidden om Zijn hulp en leiding.
 • Elke vraag is anders, elke route ook. In de ene situatie voldoen een paar gesprekken, in een andere situatie is er sprake van een langer traject, al naar gelang de ernst van de vraag.

Tarieven

 • Het tarief voor een gesprek van een uur in de praktijkruimte is 55 euro.
 • Het eerste gesprek duurt anderhalf uur, waarvan het eerste half uur niet in rekening wordt gebracht.
 • Wanneer een gesprek op jouw locatie wordt gevoerd maken we vooraf een afspraak over de bijkomende kosten.
 • Een telefonisch gesprek wordt naar rato van de lengte in rekening gebracht.
 • Ik vind het belangrijk dat het financiĆ«le aspect geen belemmering vormt voor het vragen en ontvangen van hulp. Schroom niet om contact op te nemen.
 • De gesprekken worden meestal niet vergoed door een zorgverzekeraar. Soms is een diaconie bereid om een bijdrage te leveren.

Je kunt het niet anders doen, totdat je ontdekt hoe.