Pastorale hulpverlening komt tegemoet aan tal van vragen die zich voordoen in het leven. Je komt er zelf niet goed meer uit en zoekt iemand die met je meedenkt. Je wilt je verhaal doen en inzicht krijgen in de manier waarop je omgaat met wat je meemaakt. Je zoekt naar mogelijkheden die tot verandering of verbetering leiden. Je loopt tegen problemen aan en verlangt naar advies.

De werkwijze van de hulpverlening is gebaseerd op de unieke combinatie van pastoraat, psychologie en theologie. De kennis van de psychologie draagt bij aan het inzichtelijk maken van vraagstukken die zich in het leven kunnen voordoen en hoe ik daarbij verantwoord hulp kan bieden. Daarnaast werk ik met Bijbelse principes die helpend, helend en richtinggevend zijn voor het leven. Dit alles in het besef dat de levende God betrokken is op elke situatie en dus ook op die van jou. “Hij heelt gebrokenen van hart.”

De benadering ‘wat houdt je bezig en wat heb je nodig’ voert terug naar de betekenis van het woord ‘pastor’, wat ‘herder’ betekent. Dit beeld komt uit de Bijbel en is bedoeld om aan te geven hoe God zorgt voor mensen. Hij weet als geen ander wat wij mensen nodig hebben. Hij leidt en vormt ieders leven, door de ontmoeting heen. Dit laatste aspect maakt deze vorm van hulpverlening onderscheidend en echt hoopvol.

Pastorale hulpverlening biedt dus de mogelijkheid om over veel situaties in gesprek te gaan en passende begeleiding te ontvangen, zodat je met uitzicht en vertrouwen verder kunt.

In gesprek gaan over levensvragen of geloofsvragen betekent meestal wel een drempel over gaan. Je zegt eigenlijk dat je er zelf niet meer goed uitkomt. Misschien heb je al veel nagedacht en uitgeprobeerd. Een gesprek hierover kan het begin zijn van een verandering, van iets nieuws.

Wanneer je verlangt je leven met een hoop vragen om te zetten naar een Hoopvol leven.